Yalpi hududiy mahsulot;2294.2;105.8 Sanoat mahsuloti;2171.2;112.9 Iste`mol tovarlari;253.1;103.8 Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi;116.8;102 Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar;672.4;125.4 Qurilish ishlari;402.5;119.1 Yuk aylanmasi (mln. tn-km);112.5;100.4 Yo`lovchi aylanmasi (mln. yo`lovchi-km);844.7;102.9 Chakana tovar aylanmasi;950.9;103 Xizmatlar, jami;941.2;105.7 Tashqi savdo aylanmasi (mln. AQSh doll.);171.2;114.3 Eksport;124.4;107.9 Import;46.8;135.8 Sal`do (+;-);77.59999999999999;x