1Yalpi hududiy mahsulot2294.2105.82Sanoat mahsuloti2171.2112.93Iste`mol tovarlari253.1103.84Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi116.81025Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar672.4125.46Qurilish ishlari402.5119.17Yuk aylanmasi (mln. tn-km)112.5100.48Yo`lovchi aylanmasi (mln. yo`lovchi-km)844.7102.99Chakana tovar aylanmasi950.910310Xizmatlar, jami941.2105.711Tashqi savdo aylanmasi (mln. AQSh doll.)171.2114.312Eksport124.4107.913Import46.8135.814Sal`do (+-)77.59