[{"id":"1","G1":"Sabzavotlar","G2":"3","G3":"75","G4":"225","G5":"103.2","G6":"13","G7":"144.4"}]