Yirik shoxli qoramol;1057.1;109.4 Fermer xo`jaliklari;45;142 Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo`jaliklari;1003.8;109.1 Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar;8.300000000000001;57 ulardan sigirlar;303.8;104 Fermer xo`jaliklari;14.6;132 Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo`jaliklari;286.7;103.4 Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar;2.5;64.7 Qo`y va echkilar;1043.4;107.3 Fermer xo`jaliklari;76.09999999999999;226.1 Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo`jaliklari;939.1;108.2 Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar;28.2;40 Otlar;22.2;107.5 Fermer xo`jaliklari;3.1;194.5 Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo`jaliklari;18.6;103.2 Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar;0.5;45.3 Parrandalar;3876.6;116.9 Fermer xo`jaliklari;234.3;142.7 Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo`jaliklari;3502;114.6 Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar;140.3;145.9