[{"id":"1","G1":"Yirik shoxli qoramol","G2":"1057.1","G3":"109.4"},{"id":"2","G1":"Fermer xo`jaliklari","G2":"45","G3":"142"},{"id":"3","G1":"Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo`jaliklari","G2":"1003.8","G3":"109.1"},{"id":"4","G1":"Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar","G2":"8.300000000000001","G3":"57"},{"id":"5","G1":"ulardan sigirlar","G2":"303.8","G3":"104"},{"id":"6","G1":"Fermer xo`jaliklari","G2":"14.6","G3":"132"},{"id":"7","G1":"Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo`jaliklari","G2":"286.7","G3":"103.4"},{"id":"8","G1":"Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar","G2":"2.5","G3":"64.7"},{"id":"9","G1":"Qo`y va echkilar","G2":"1043.4","G3":"107.3"},{"id":"10","G1":"Fermer xo`jaliklari","G2":"76.09999999999999","G3":"226.1"},{"id":"11","G1":"Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo`jaliklari","G2":"939.1","G3":"108.2"},{"id":"12","G1":"Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar","G2":"28.2","G3":"40"},{"id":"13","G1":"Otlar","G2":"22.2","G3":"107.5"},{"id":"14","G1":"Fermer xo`jaliklari","G2":"3.1","G3":"194.5"},{"id":"15","G1":"Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo`jaliklari","G2":"18.6","G3":"103.2"},{"id":"16","G1":"Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar","G2":"0.5","G3":"45.3"},{"id":"17","G1":"Parrandalar","G2":"3876.6","G3":"116.9"},{"id":"18","G1":"Fermer xo`jaliklari","G2":"234.3","G3":"142.7"},{"id":"19","G1":"Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo`jaliklari","G2":"3502","G3":"114.6"},{"id":"20","G1":"Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar","G2":"140.3","G3":"145.9"}]