[{"id":"1","G1":"Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar","G2":"672.4","G3":"125.4","G4":"100"},{"id":"2","G1":"Markazlashgan investitsiyalar:","G2":"64.3","G3":"69.8","G4":"9.5"},{"id":"3","G1":"byudjet mablag`lari","G2":"17.5","G3":"29.8","G4":"2.6"},{"id":"4","G1":"davlat maqsadli fond mablag`lari","G2":"13.6","G3":"78.7","G4":"2"},{"id":"5","G1":"tiklanish va taraqqiyot fondi mablag`lari","G2":"-","G3":"-","G4":"-"},{"id":"6","G1":"bolalar sportini rivojlantirish fondi mablag`lari ","G2":"-","G3":"-","G4":"-"},{"id":"7","G1":"hukumat kafolati ostida chet el kreditlari","G2":"33.2","G3":"12,4 m.","G4":"4.9"},{"id":"8","G1":"Markazlashmagan investitsiyalar:","G2":"608.1","G3":"136.2","G4":"90.5"},{"id":"9","G1":"korxonalarning o`z mablag`lari","G2":"255.9","G3":"102.8","G4":"38.1"},{"id":"10","G1":"aholi mablag`lari","G2":"135.7","G3":"157.8","G4":"20.2"},{"id":"11","G1":"to`g`ridan-to`g`ri xorijiy investitsiya va kreditlar","G2":"115.9","G3":"237.9","G4":"17.2"},{"id":"12","G1":"tijorat bank kreditlari va boshqa qarz mablag`lari","G2":"100.6","G3":"150.5","G4":"15"}]