1Boshqa faoliyat turlari5.78.52Sog`liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko`rsatish1.41.23Suv ta`minoti, kanalizatsiya, yig`ish va utilizatsiya qilish0.11.14Ta`lim0.51.15Qurilish2.912.46Tog`-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash37.2217Tashish va saqlash6.515.18Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi2.35.29Ulgurji va chakana savdo, motorli transport vositalari va mototsikllarni ta`mirlash4.34.810Elektr, gaz, bug` bilan ta`minlash va havoni konditsiyalash5.81.211Qayta ishlaydigan sanoat3.56.712Uy-joy qurilishi29.821.7