Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi;115.1;98 Sanoat;256.7;6.5 Qurilish;350.2;53 Chakana savdo;877.2;9.6 Yuk tashish, mln tn.;3.4;2.9 Yo`lovchi tashish, mln.kishi;28.2;1.6 Eksport, mln. AQSh doll.;8.699999999999999;0.1 Import, mln. AQSh doll.;28.9;15.9