[{"id":"1","G1":"Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi","G2":"115.1","G3":"98"},{"id":"2","G1":"Sanoat","G2":"256.7","G3":"6.5"},{"id":"3","G1":"Qurilish","G2":"350.2","G3":"53"},{"id":"4","G1":"Chakana savdo","G2":"877.2","G3":"9.6"},{"id":"5","G1":"Yuk tashish, mln tn.","G2":"3.4","G3":"2.9"},{"id":"6","G1":"Yo`lovchi tashish, mln.kishi","G2":"28.2","G3":"1.6"},{"id":"7","G1":"Eksport, mln. AQSh doll.","G2":"8.699999999999999","G3":"0.1"},{"id":"8","G1":"Import, mln. AQSh doll.","G2":"28.9","G3":"15.9"}]