1Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi115.1982Sanoat256.76.53Qurilish350.2534Chakana savdo877.29.65Yuk tashish, mln tn.3.42.96Yo`lovchi tashish, mln.kishi28.21.67Eksport, mln. AQSh doll.8.6999999999999990.18Import, mln. AQSh doll.28.915.9