YaHM;35.70%;30.50%; Sanoat;19.30%;11.80%; Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi;97.80%;98.60%; Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar;35.90%;35.40%; Qurilish;84.30%;87.00%; Savdo;94.20%;92.30%;