[{"id":"1","G1":"YaHM","G2":"35.70%","G3":"30.50%"},{"id":"2","G1":"Sanoat","G2":"19.30%","G3":"11.80%"},{"id":"3","G1":"Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi","G2":"97.80%","G3":"98.60%"},{"id":"4","G1":"Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar","G2":"35.90%","G3":"35.40%"},{"id":"5","G1":"Qurilish","G2":"84.30%","G3":"87.00%"},{"id":"6","G1":"Savdo","G2":"94.20%","G3":"92.30%"}]