1YaHM35.70%30.50%2Sanoat19.30%11.80%3Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi97.80%98.60%4Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar35.90%35.40%5Qurilish84.30%87.00%6Savdo94.20%92.30%