[{"id":"1","G1":"Jami","G2":"15034","G3":"100","G4":"14429","G5":"100"},{"id":"2","G1":"qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi ","G2":"1902","G3":"12.7","G4":"1818","G5":"12.6"},{"id":"3","G1":"sanoat","G2":"1524","G3":"10.1","G4":"1455","G5":"10.1"},{"id":"4","G1":"qurilish","G2":"1541","G3":"10.3","G4":"1501","G5":"10.4"},{"id":"5","G1":"savdo","G2":"3012","G3":"20","G4":"2873","G5":"19.9"},{"id":"6","G1":"tashish va saqlash","G2":"800","G3":"5.3","G4":"768","G5":"5.3"},{"id":"7","G1":"yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar","G2":"893","G3":"5.9","G4":"858","G5":"6"},{"id":"8","G1":"axborot va aloqa","G2":"327","G3":"2.2","G4":"308","G5":"2.1"},{"id":"9","G1":"sog`liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko`rsatish","G2":"293","G3":"1.9","G4":"262","G5":"1.8"},{"id":"10","G1":"boshqa turdagi xizmatlar ko`rsatish","G2":"4742","G3":"31.6","G4":"4586","G5":"31.8"}]