[{"id":"1","G1":"Boshqa korxonalar","G2":"3.4","G3":"3"},{"id":"2","G1":"Oilaviy korxonalar ","G2":"4.5","G3":"4.8"},{"id":"3","G1":"Xususiy korxonalar ","G2":"28.6","G3":"26"},{"id":"4","G1":"Mas`uliyati cheklangan jamiyatlar","G2":"63.5","G3":"66.2"}]