Tashqi savdo aylanmasi;149.8;171.2;114.3 MDH davlatlari;40.6;68.59999999999999;169 boshqa davlatlar;109.2;102.6;94 Eksport;115.3;124.4;107.9 MDH davlatlari;28.3;52;183.7 boshqa davlatlar;87;72.40000000000001;83.2 Import;34.5;46.8;135.8 MDH davlatlari;12.3;16.6;135.3 boshqa davlatlar;22.2;30.2;136.1