[{"id":"1","G1":"Tashqi savdo aylanmasi","G2":"149.8","G3":"171.2","G4":"114.3"},{"id":"2","G1":"MDH davlatlari","G2":"40.6","G3":"68.59999999999999","G4":"169"},{"id":"3","G1":"boshqa davlatlar","G2":"109.2","G3":"102.6","G4":"94"},{"id":"4","G1":"Eksport","G2":"115.3","G3":"124.4","G4":"107.9"},{"id":"5","G1":"MDH davlatlari","G2":"28.3","G3":"52","G4":"183.7"},{"id":"6","G1":"boshqa davlatlar","G2":"87","G3":"72.40000000000001","G4":"83.2"},{"id":"7","G1":"Import","G2":"34.5","G3":"46.8","G4":"135.8"},{"id":"8","G1":"MDH davlatlari","G2":"12.3","G3":"16.6","G4":"135.3"},{"id":"9","G1":"boshqa davlatlar","G2":"22.2","G3":"30.2","G4":"136.1"}]