1Tashqi savdo aylanmasi149.8171.2114.32MDH davlatlari40.668.599999999999991693boshqa davlatlar109.2102.6944Eksport115.3124.4107.95MDH davlatlari28.352183.76boshqa davlatlar8772.4000000000000183.27Import34.546.8135.88MDH davlatlari12.316.6135.39boshqa davlatlar22.230.2136.1