Eksport tarkibi;100;100;107.9 paxta tolasi;5.7;-;- oziq-ovqat mahsulotlari;4.8;5.1;114.6 kimyo mahsulotlari va undan tayyorlangan buyumlar;84.7;90.09999999999999;114.6 energiya manbalari va neft` mahsulotlari;2.1;1.6;80.09999999999999 mashina va uskunalar;-;0.1;- xizmatlar;0.7;0.2;36.9 boshqalar;2;2.9;161.2 Import tarkibi ;100;100;135.8 oziq-ovqat mahsulotlari;1.8;5.1;3,9 m. kimyo mahsulotlari va undan tayyorlangan buyumlar;16.5;10.4;85.59999999999999 energiya manbalari va neft` mahsulotlari;3.2;4;173.2 qora va rangli metallar;2.4;3.9;2,1 m. mashina va uskunalar;45.3;49;146.8 xizmatlar;10;3.8;51.9 boshqalar;20.8;23.8;155