Tashilgan yuk, mln. tn.;4;100.1 avtomobil` transportida;4;100.1 Yuk aylanmasi, mln. tn-km.;112.5;100.4 avtomobil` transportida;112.5;100.4