1Tashilgan yuk, mln. tn.4100.12avtomobil` transportida4100.13Yuk aylanmasi, mln. tn-km.112.5100.44avtomobil` transportida112.5100.4