Transportda tashilgan yo`lovchilar, mln. kishi;29;103.6 shu jumladan: avtomobil` transportida;29;103.6 Yo`lovchi aylanmasi, mln. yo`lovchi-km.;844.7;102.9 shu jumladan: avtomobil` transportida;844.7;102.9