[{"id":"1","G1":"Transportda tashilgan yo`lovchilar, mln. kishi","G2":"29","G3":"103.6"},{"id":"2","G1":" shu jumladan: avtomobil` transportida","G2":"29","G3":"103.6"},{"id":"3","G1":"Yo`lovchi aylanmasi, mln. yo`lovchi-km.","G2":"844.7","G3":"102.9"},{"id":"4","G1":" shu jumladan: avtomobil` transportida","G2":"844.7","G3":"102.9"}]