Jami ;950.9;103;100 davlat mulki;0.4;91.5;0.1 nodavlat mulki;950.5;103;99.90000000000001 undan fuqarolarning xususiy mulki;91.09999999999999;117.4;9.6