[{"id":"1","G1":"Jami ","G2":"950.9","G3":"103","G4":"100"},{"id":"2","G1":"davlat mulki","G2":"0.4","G3":"91.5","G4":"0.1"},{"id":"3","G1":"nodavlat mulki","G2":"950.5","G3":"103","G4":"99.90000000000001"},{"id":"4","G1":"undan fuqarolarning xususiy mulki","G2":"91.09999999999999","G3":"117.4","G4":"9.6"}]