1Jami 950.91031002davlat mulki0.491.50.13nodavlat mulki950.510399.900000000000014undan fuqarolarning xususiy mulki91.09999999999999117.49.6