Chakana tovar aylanmasi ;950.9;103;100 savdo korxonalari;73.7;136.7;7.7 Yakka tartibdagi tadbirkorlik;877.2;100.9;92.3 shundan: uyushmagan sektor (tashkil etilmagan savdo faoliyati);49.8;101.5;5.2