[{"id":"1","G1":"Chakana tovar aylanmasi ","G2":"950.9","G3":"103","G4":"100"},{"id":"2","G1":"savdo korxonalari","G2":"73.7","G3":"136.7","G4":"7.7"},{"id":"3","G1":"Yakka tartibdagi tadbirkorlik","G2":"877.2","G3":"100.9","G4":"92.3"},{"id":"4","G1":"shundan: uyushmagan sektor (tashkil etilmagan savdo faoliyati)","G2":"49.8","G3":"101.5","G4":"5.2"}]