1Chakana tovar aylanmasi 950.91031002savdo korxonalari73.7136.77.73Yakka tartibdagi tadbirkorlik877.2100.992.34shundan: uyushmagan sektor (tashkil etilmagan savdo faoliyati)49.8101.55.2