Jami xizmatlar;941.2;105.7;100 aloqa va axborotlashtirish xizmati;78.7;114.6;8.4 moliyaviy xizmatlar;116.7;126.3;12.4 transport xizmati;249.6;101.1;26.5 shu jumladan: avtotransport xizmatlari;150.9;102.9;16 yashash va ovqatlanish xizmatlari;30.2;110.8;3.2 savdo xizmatlari;242.3;100.1;25.7 ko`chmas mulk bilan bog`liq bo`lgan xizmatlar;31.9;102.4;3.4 ta`lim sohasidagi xizmatlar;47.4;109.1;5 sog`liqni saqlash sohasidagi xizmatlar;10.1;106.3;1.1 ijara va prokat xizmatlari;22;110.6;2.3 komp`yuterlarni va maishiy tovarlarni ta`mirlash xizmatlari;33.8;100.8;3.6 boshqa shaxsiy xizmatlar;41.3;100;4.4 me`morchilik, muxandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar;10.9;118.8;1.2 boshqa turdagi xizmatlar;26.3;104.9;2.8