[{"id":"1","G1":"Jami xizmatlar","G2":"941.2","G3":"105.7","G4":"100"},{"id":"2","G1":"aloqa va axborotlashtirish xizmati","G2":"78.7","G3":"114.6","G4":"8.4"},{"id":"3","G1":"moliyaviy xizmatlar","G2":"116.7","G3":"126.3","G4":"12.4"},{"id":"4","G1":"transport xizmati","G2":"249.6","G3":"101.1","G4":"26.5"},{"id":"5","G1":"shu jumladan: avtotransport xizmatlari","G2":"150.9","G3":"102.9","G4":"16"},{"id":"6","G1":"yashash va ovqatlanish xizmatlari","G2":"30.2","G3":"110.8","G4":"3.2"},{"id":"7","G1":"savdo xizmatlari","G2":"242.3","G3":"100.1","G4":"25.7"},{"id":"8","G1":"ko`chmas mulk bilan bog`liq bo`lgan xizmatlar","G2":"31.9","G3":"102.4","G4":"3.4"},{"id":"9","G1":"ta`lim sohasidagi xizmatlar","G2":"47.4","G3":"109.1","G4":"5"},{"id":"10","G1":"sog`liqni saqlash sohasidagi xizmatlar","G2":"10.1","G3":"106.3","G4":"1.1"},{"id":"11","G1":"ijara va prokat xizmatlari","G2":"22","G3":"110.6","G4":"2.3"},{"id":"12","G1":"komp`yuterlarni va maishiy tovarlarni ta`mirlash xizmatlari","G2":"33.8","G3":"100.8","G4":"3.6"},{"id":"13","G1":"boshqa shaxsiy xizmatlar","G2":"41.3","G3":"100","G4":"4.4"},{"id":"14","G1":"me`morchilik, muxandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar","G2":"10.9","G3":"118.8","G4":"1.2"},{"id":"15","G1":"boshqa turdagi xizmatlar","G2":"26.3","G3":"104.9","G4":"2.8"}]