1Jami xizmatlar941.2105.71002aloqa va axborotlashtirish xizmati78.7114.68.43moliyaviy xizmatlar116.7126.312.44transport xizmati249.6101.126.55shu jumladan: avtotransport xizmatlari150.9102.9166yashash va ovqatlanish xizmatlari30.2110.83.27savdo xizmatlari242.3100.125.78ko`chmas mulk bilan bog`liq bo`lgan xizmatlar31.9102.43.49ta`lim sohasidagi xizmatlar47.4109.1510sog`liqni saqlash sohasidagi xizmatlar10.1106.31.111ijara va prokat xizmatlari22110.62.312komp`yuterlarni va maishiy tovarlarni ta`mirlash xizmatlari33.8100.83.613boshqa shaxsiy xizmatlar41.31004.414me`morchilik, muxandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar10.9118.81.215boshqa turdagi xizmatlar26.3104.92.8