Ишлаб чиқарилган саноат маҳсулотлари ҳажми;1 392,8;108,3 Тоғ–кон саноати ва очиқ конларни ишлаш;15,3;92,5 тоғ–кон саноати билан боғлиқ бошқа фаолият;15,3;92,5 Қайта ишлаш саноати;1 277,9;107,9 Озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш;298,6;90,3 Ичимликлар ишлаб чиқариш;0,2;129,1 Тўқимачилик махсулотлари ишлаб чиқариш;412,5;107,1 Кийим ишлаб чиқариш;101,7;126,3 Тери ва унга тегишли маҳсулотлари ишлаб чиқариш;630;142,2 Ёгоч ва пукак буюмлар (мебелдан ташкари), похол ва тукиш учун материаллардан буюмлар ишлаб чикариш;9;145,3 Қоғоз в қоғоз маҳсулотлари ишлаб чиқариш;4,4;46,9 Ёзилган материалларни нашр этиш ва акс эттириш;1;211 Кимё маҳсулотлари ишлаб чиқариш;4,4;92 Кокс ва нефтни қайта ишлаш маҳсулотлари ишлаб чиқариш;-;- Фарматевтика маҳсулотлари ва припаратларини ишлаб чиқариш;0,3;103,1 Резина ва пластмасса буюмлар ишлаб чиқариш;65;124,8 Бошқа нометал менирал маҳсулотлари ишлаб чиқариш;106,1;178,9 Металлургия саноати;14;39,9 Машина ва ускуналардан ташкари тайёр металл буюмлар ишлаб чикариш;8;99,7 Компьюторлар, электрон ва оптик маҳсулотлари ишлаб чиқариш;20;201,7 Электр ускуналар ишлаб чиқариш;134;101,9 Бошқа тоифаларга киритилмаган машина ва ускуналар ишлаб чиқариш;3,3;178,5 Мебель ишлаб чиқариш;17,6;127,3 Бошқа тайёр буюмлар ишлаб чиқариш;6,7;197 Машина ва ускуналарни таъмирлаш ва ўрнатиш;7,7;385,4 Автотранспорт воситалари, трейлерлар ва ярим прицеплар ишлаб чиқариш;0,4;48,3 Электр, газ, буғ билан таъминлаш ва ҳавони кондициялаш;74,4;102,3 Сув билан таъминлаш, канализация тизими, чиқиндиларни йиғиш ва утилизация қилиш;25,2;199,9