[{"id":"1","G1":"Ишлаб чиқарилган саноат маҳсулотлари ҳажми","G2":"1 392,8","G3":"108,3\r"},{"id":"2","G1":"Тоғ–кон саноати ва очиқ конларни ишлаш","G2":"15,3","G3":"92,5\r"},{"id":"3","G1":"тоғ–кон саноати билан боғлиқ бошқа фаолият","G2":"15,3","G3":"92,5\r"},{"id":"4","G1":"Қайта ишлаш саноати","G2":"1 277,9","G3":"107,9\r"},{"id":"5","G1":"Озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш","G2":"298,6","G3":"90,3\r"},{"id":"6","G1":"Ичимликлар ишлаб чиқариш","G2":"0,2","G3":"129,1\r"},{"id":"7","G1":"Тўқимачилик махсулотлари ишлаб чиқариш","G2":"412,5","G3":"107,1\r"},{"id":"8","G1":"Кийим ишлаб чиқариш","G2":"101,7","G3":"126,3\r"},{"id":"9","G1":"Тери ва унга тегишли маҳсулотлари ишлаб чиқариш","G2":"630","G3":"142,2\r"},{"id":"10","G1":"Ёгоч ва пукак буюмлар (мебелдан ташкари), похол ва тукиш учун материаллардан буюмлар ишлаб чикариш","G2":"9","G3":"145,3\r"},{"id":"11","G1":"Қоғоз в қоғоз маҳсулотлари ишлаб чиқариш","G2":"4,4","G3":"46,9\r"},{"id":"12","G1":"Ёзилган материалларни нашр этиш ва акс эттириш","G2":"1","G3":"211\r"},{"id":"13","G1":"Кимё маҳсулотлари ишлаб чиқариш","G2":"4,4","G3":"92\r"},{"id":"14","G1":"Кокс ва нефтни қайта ишлаш маҳсулотлари ишлаб чиқариш","G2":"-","G3":"-\r"},{"id":"15","G1":"Фарматевтика маҳсулотлари ва припаратларини ишлаб чиқариш","G2":"0,3","G3":"103,1\r"},{"id":"16","G1":"Резина ва пластмасса буюмлар ишлаб чиқариш","G2":"65","G3":"124,8\r"},{"id":"17","G1":"Бошқа нометал менирал маҳсулотлари ишлаб чиқариш","G2":"106,1","G3":"178,9\r"},{"id":"18","G1":"Металлургия саноати","G2":"14","G3":"39,9\r"},{"id":"19","G1":"Машина ва ускуналардан ташкари тайёр металл буюмлар ишлаб чикариш","G2":"8","G3":"99,7\r"},{"id":"20","G1":"Компьюторлар, электрон ва оптик маҳсулотлари ишлаб чиқариш","G2":"20","G3":"201,7\r"},{"id":"21","G1":"Электр ускуналар ишлаб чиқариш","G2":"134","G3":"101,9\r"},{"id":"22","G1":"Бошқа тоифаларга киритилмаган машина ва ускуналар ишлаб чиқариш","G2":"3,3","G3":"178,5\r"},{"id":"23","G1":"Мебель ишлаб чиқариш","G2":"17,6","G3":"127,3\r"},{"id":"24","G1":"Бошқа тайёр буюмлар ишлаб чиқариш","G2":"6,7","G3":"197\r"},{"id":"25","G1":"Машина ва ускуналарни таъмирлаш ва ўрнатиш","G2":"7,7","G3":"385,4\r"},{"id":"26","G1":"Автотранспорт воситалари, трейлерлар ва ярим прицеплар ишлаб чиқариш","G2":"0,4","G3":"48,3\r"},{"id":"27","G1":"Электр, газ, буғ билан таъминлаш ва ҳавони кондициялаш","G2":"74,4","G3":"102,3\r"},{"id":"28","G1":"Сув билан таъминлаш, канализация тизими, чиқиндиларни йиғиш ва утилизация қилиш","G2":"25,2","G3":"199,9\r"}]