[{"id":"1","G1":"Qoraqalpog‘iston Respublikasi","G2":"708","G3":"0","G4":"2","G5":"324595"},{"id":"2","G1":"Andijon viloyati","G2":"741","G3":"1","G4":"5","G5":"513157"},{"id":"3","G1":"Buxoro viloyati","G2":"529","G3":"0","G4":"10","G5":"310767"},{"id":"4","G1":"Jizzax viloyati","G2":"542","G3":"3","G4":"2","G5":"245337"},{"id":"5","G1":"Qashqadaryo viloyati","G2":"1126","G3":"0","G4":"0","G5":"597029"},{"id":"6","G1":"Navoiy viloyati","G2":"358","G3":"0","G4":"3","G5":"171993"},{"id":"7","G1":"Namangan viloyati","G2":"685","G3":"7","G4":"5","G5":"472476"},{"id":"8","G1":"Samarqand viloyati","G2":"1223","G3":"3","G4":"4","G5":"679040"},{"id":"9","G1":"Surxandaryo viloyati","G2":"884","G3":"0","G4":"3","G5":"469205"},{"id":"10","G1":"Sirdaryo viloyati","G2":"303","G3":"0","G4":"3","G5":"147404"},{"id":"11","G1":"Toshkent viloyati","G2":"871","G3":"0","G4":"1","G5":"475265"},{"id":"12","G1":"Farg‘ona viloyati","G2":"924","G3":"6","G4":"0","G5":"567964"},{"id":"13","G1":"Xorazm viloyati","G2":"522","G3":"2","G4":"7","G5":"332694"},{"id":"14","G1":"Toshkent shahri","G2":"310","G3":"31","G4":"3","G5":"404724"},{"id":"15","G1":"Bevosita XTV tasarrufidagi muassasalar","G2":"6","G3":"0","G4":"0","G5":"7863"},{"id":"16","G1":"JAMI","G2":"9732","G3":"53","G4":"48","G5":"5719513"}]