1Qoraqalpog‘iston Respublikasi708023245952Andijon viloyati741155131573Buxoro viloyati5290103107674Jizzax viloyati542322453375Qashqadaryo viloyati1126005970296Navoiy viloyati358031719937Namangan viloyati685754724768Samarqand viloyati1223346790409Surxandaryo viloyati8840346920510Sirdaryo viloyati3030314740411Toshkent viloyati8710147526512Farg‘ona viloyati9246056796413Xorazm viloyati5222733269414Toshkent shahri31031340472415Bevosita XTV tasarrufidagi muassasalar600786316JAMI973253485719513