yirik shoxli qoramol, shu jumladan:;867,6;114,8 fermer xo'jaliklarining;32,8;112,3 dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining;822,8;96 qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning;12;136,1 ulardan sigirlar, shu jumladan:;245,2;98,1 fermer xo'jaliklarining;9;88,3 dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining;234,1;98,5 qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning;2,1;107,6 qo'y va echkilar, shu jumladan:;2051,3;126,6 fermer xo'jaliklarining;310,1;177,3 dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining;1598,6;98,9 qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning;142,6;103,5 parrandalar, shu jumladan:;3151;170,5 fermer xo'jaliklarining;316,1;278,3 dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining;1964,9;99,8 qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning;870;133,4