[{"id":"1","G1":"yirik shoxli qoramol, shu jumladan:","G2":"867,6","G3":"114,8\r"},{"id":"2","G1":"fermer xo'jaliklarining","G2":"32,8","G3":"112,3\r"},{"id":"3","G1":"dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining","G2":"822,8","G3":"96\r"},{"id":"4","G1":"qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning","G2":"12","G3":"136,1\r"},{"id":"5","G1":"ulardan sigirlar, shu jumladan:","G2":"245,2","G3":"98,1\r"},{"id":"6","G1":"fermer xo'jaliklarining","G2":"9","G3":"88,3\r"},{"id":"7","G1":"dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining","G2":"234,1","G3":"98,5\r"},{"id":"8","G1":"qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning","G2":"2,1","G3":"107,6\r"},{"id":"9","G1":"qo'y va echkilar, shu jumladan:","G2":"2051,3","G3":"126,6\r"},{"id":"10","G1":"fermer xo'jaliklarining","G2":"310,1","G3":"177,3\r"},{"id":"11","G1":"dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining","G2":"1598,6","G3":"98,9\r"},{"id":"12","G1":"qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning","G2":"142,6","G3":"103,5\r"},{"id":"13","G1":"parrandalar, shu jumladan:","G2":"3151","G3":"170,5\r"},{"id":"14","G1":"fermer xo'jaliklarining","G2":"316,1","G3":"278,3\r"},{"id":"15","G1":"dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining","G2":"1964,9","G3":"99,8\r"},{"id":"16","G1":"qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning","G2":"870","G3":"133,4\r"}]