1yirik shoxli qoramol, shu jumladan:867,6114,8 2fermer xo'jaliklarining32,8112,3 3dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining822,896 4qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning12136,1 5ulardan sigirlar, shu jumladan:245,298,1 6fermer xo'jaliklarining988,3 7dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining234,198,5 8qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning2,1107,6 9qo'y va echkilar, shu jumladan:2051,3126,6 10fermer xo'jaliklarining310,1177,3 11dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining1598,698,9 12qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning142,6103,5 13parrandalar, shu jumladan:3151170,5 14fermer xo'jaliklarining316,1278,3 15dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining1964,999,8 16qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning870133,4