Жами, шу жумладан ;712,2;1229,4;172,6 қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги;33,5;152,7;455,8 тоғ–кон саноати;7,1;3,1;43,7 ишлаб чиқариш саноати;95,1;261,3;274,8 электр, газ, буғ билан таъминлаш ва ҳавони кондициялаш;6,6;52,5;795,5 сув билан таъминлаш, канализация тизими, чиқиндиларни йиғиш ва утилизация қилиш;23,8;17,3;72,7 қурилиш;19;55,8;293,7 улгуржи ва чакана савдо, моторли транспорт воситалари ва мотоциклларни таъмирлаш;31,1;29,8;95,8 ташиш ва сақлаш;64,1;50,8;79,3 яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар;11,1;25,3;227,9 ахборот ва алоқа;18;6,3;35,0 молиявий ва суғурта фаолияти;4,2;5,1;121,4 профессионал, илмий ва техник фаолият;18,3;3,5;19,1 таълим;30,5;20,8;68,2 соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш;19,5;72,4;371,3 Бошқа иқтосодий фаолият турларидан ташқари: турар – жой бинолари қурилишига инвестициялар;299,9;400,4;133,5 санъат, кўнгил очиш ва дам олиш;9,2;3;32,6 бошқа фаолият турлари;21,2;69,3;326,9