[{"id":"1","G1":"Жами, шу жумладан ","G2":"712,2","G3":"1229,4","G4":"172,6\r"},{"id":"2","G1":"қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги","G2":"33,5","G3":"152,7","G4":"455,8\r"},{"id":"3","G1":"тоғ–кон саноати","G2":"7,1","G3":"3,1","G4":"43,7\r"},{"id":"4","G1":"ишлаб чиқариш саноати","G2":"95,1","G3":"261,3","G4":"274,8\r"},{"id":"5","G1":"электр, газ, буғ билан таъминлаш ва ҳавони кондициялаш","G2":"6,6","G3":"52,5","G4":"795,5\r"},{"id":"6","G1":"сув билан таъминлаш, канализация тизими, чиқиндиларни йиғиш ва утилизация қилиш","G2":"23,8","G3":"17,3","G4":"72,7\r"},{"id":"7","G1":"қурилиш","G2":"19","G3":"55,8","G4":"293,7\r"},{"id":"8","G1":"улгуржи ва чакана савдо, моторли транспорт воситалари ва мотоциклларни таъмирлаш","G2":"31,1","G3":"29,8","G4":"95,8\r"},{"id":"9","G1":"ташиш ва сақлаш","G2":"64,1","G3":"50,8","G4":"79,3\r"},{"id":"10","G1":"яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар","G2":"11,1","G3":"25,3","G4":"227,9\r"},{"id":"11","G1":"ахборот ва алоқа","G2":"18","G3":"6,3","G4":"35,0\r"},{"id":"12","G1":"молиявий ва суғурта фаолияти","G2":"4,2","G3":"5,1","G4":"121,4\r"},{"id":"13","G1":"профессионал, илмий ва техник фаолият","G2":"18,3","G3":"3,5","G4":"19,1\r"},{"id":"14","G1":"таълим","G2":"30,5","G3":"20,8","G4":"68,2\r"},{"id":"15","G1":"соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш","G2":"19,5","G3":"72,4","G4":"371,3\r"},{"id":"16","G1":"Бошқа иқтосодий фаолият турларидан ташқари: турар – жой бинолари қурилишига инвестициялар","G2":"299,9","G3":"400,4","G4":"133,5\r"},{"id":"17","G1":"санъат, кўнгил очиш ва дам олиш","G2":"9,2","G3":"3","G4":"32,6\r"},{"id":"18","G1":"бошқа фаолият турлари","G2":"21,2","G3":"69,3","G4":"326,9\r"}]