1Жами, шу жумладан 712,21229,4172,6 2қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги33,5152,7455,8 3тоғ–кон саноати7,13,143,7 4ишлаб чиқариш саноати95,1261,3274,8 5электр, газ, буғ билан таъминлаш ва ҳавони кондициялаш6,652,5795,5 6сув билан таъминлаш, канализация тизими, чиқиндиларни йиғиш ва утилизация қилиш23,817,372,7 7қурилиш1955,8293,7 8улгуржи ва чакана савдо, моторли транспорт воситалари ва мотоциклларни таъмирлаш31,129,895,8 9ташиш ва сақлаш64,150,879,3 10яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар11,125,3227,9 11ахборот ва алоқа186,335,0 12молиявий ва суғурта фаолияти4,25,1121,4 13профессионал, илмий ва техник фаолият18,33,519,1 14таълим30,520,868,2 15соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш19,572,4371,3 16Бошқа иқтосодий фаолият турларидан ташқари: турар – жой бинолари қурилишига инвестициялар299,9400,4133,5 17санъат, кўнгил очиш ва дам олиш9,2332,6 18бошқа фаолият турлари21,269,3326,9