\"O\'zbekiston temir yo\'llari\" Aksiyadorlik Jamiyati;100060;Toshkent;T.Shevchenko;7;69.275947;