[{"id":"1","G1":"\"O'zbekiston temir yo'llari\" Aksiyadorlik Jamiyati","G2":"100060","G3":"Toshkent","G4":"T.Shevchenko","G5":"7","G6":"41.302964","G7":"69.275947"}]