1I. Yalpi hududiy mahsulot, jami3511.54947.9103.52Tarmoqlarning yalpi qo`shilgan qiymati3276.84375.9103.53Mahsulotlarga sof soliqlar234.7572104.64II. Tarmoqlarning yalpi qo`shilgan qiymati3276.84375.9103.55Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi323.1442102.66Sanoat (qurilishni qo`shgan holda)1279.81953.2103.47sanoat983.11587.21048qurilish 296.7366101.59Xizmatlar 1673.91980.7103.710savdo, yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar289.5360.3103.511tashish va saqlash,axborot va aloqa xizmatlari366.5410.1104.912boshqa xizmatlar1017.81210.3103.3