Yalpi hududiy mahsulot;4947.9;103.5 Sanoat mahsuloti;4216;109.7 Iste`mol tovarlari;549.5;103.3 Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi;740.8;102.6 Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar;1744.6;117.5 Qurilish ishlari;818.8;101.5 Yuk aylanmasi (mln. tn-km);269.4;99.3 Yo`lovchi aylanmasi (mln.yo`lovchi-km);1832.8;102.5 Chakana tovar aylanmasi;2137.4;103.7 Xizmatlar, jami;1978.4;106.4 Tashqi savdo aylanmasi (mln. AQSh doll.);359.9;118.7 Eksport;254.6;109.7 Import;105.3;148.2 Sal`do (+;-);149.2;X