[{"id":"1","G1":"Yalpi hududiy mahsulot","G2":"4947.9","G3":"103.5"},{"id":"2","G1":"Sanoat mahsuloti","G2":"4216","G3":"109.7"},{"id":"3","G1":"Iste`mol tovarlari","G2":"549.5","G3":"103.3"},{"id":"4","G1":"Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi","G2":"740.8","G3":"102.6"},{"id":"5","G1":"Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar","G2":"1744.6","G3":"117.5"},{"id":"6","G1":"Qurilish ishlari","G2":"818.8","G3":"101.5"},{"id":"7","G1":"Yuk aylanmasi (mln. tn-km)","G2":"269.4","G3":"99.3"},{"id":"8","G1":"Yo`lovchi aylanmasi (mln.yo`lovchi-km)","G2":"1832.8","G3":"102.5"},{"id":"9","G1":"Chakana tovar aylanmasi","G2":"2137.4","G3":"103.7"},{"id":"10","G1":"Xizmatlar, jami","G2":"1978.4","G3":"106.4"},{"id":"11","G1":"Tashqi savdo aylanmasi (mln. AQSh doll.)","G2":"359.9","G3":"118.7"},{"id":"12","G1":"Eksport","G2":"254.6","G3":"109.7"},{"id":"13","G1":"Import","G2":"105.3","G3":"148.2"},{"id":"14","G1":"Sal`do (+","G2":"-)","G3":"149.2"}]