1Yalpi hududiy mahsulot4947.9103.52Sanoat mahsuloti4216109.73Iste`mol tovarlari549.5103.34Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi740.8102.65Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar1744.6117.56Qurilish ishlari818.8101.57Yuk aylanmasi (mln. tn-km)269.499.38Yo`lovchi aylanmasi (mln.yo`lovchi-km)1832.8102.59Chakana tovar aylanmasi2137.4103.710Xizmatlar, jami1978.4106.411Tashqi savdo aylanmasi (mln. AQSh doll.)359.9118.712Eksport254.6109.713Import105.3148.214Sal`do (+-)149.2