Iqtisodiy faoliyatning alohida turlari bo`yicha sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi;4216;109.7 Tog`- kon sanoati va ochiq konlarniishlash;165.9;118.4 Neft va tabiiy gazni qazib olish;125.2;124.1 Tog`-kon sanoatining boshqa sohalari va yopiq usulda qazishga texnik yordam ko`rsatish;40.7;102.6 Qayta ishlash sanoati;3739.9;108.7 Oziq- ovqat mahsulotlari, ichimliklar va tamaki mahsulotlari ishlab chiqarish;454.6;102.8 To`qimachilik mahsulotlari, kiyimlar, teri va unga tegishli mahsulotlar ishlab chiqarish;394.7;114.5 Yog`och va po`kak buyumlar, pohol va to`qish uchun materiallardan buyumlar, qog`oz va qog`oz mahsulotlari, mebellar ishlab chiqarish;22.5;101.3 Yozilgan materiallarni nashr qilish va aks ettirish;0.7;110.2 Kimyo mahsulotlari, rezina va plastmassa buyumlar ishlab chiqarish;2753.7;109 Koks va neftni kayta ishlash maxsulotlari ishlab chikarish;6.9;101.6 Asosiy farmatsevtika mahsulotlari va preparatlari ishlab chiqarish;4.8;101.6 Boshqa nometall mineral mahsulotlar ishlab chiqarish;87.8;110.8 Metallurgiya sanoati;0.3;103.8 Mashina va uskunalardan tashkari tayyor metall buyumlar ishlab chiqarish;6.1;112.5 Elektr uskunalar ishlab chikarish;5.6;103.6 Boshka toifalarga kiritilmagan mashina va uskunalar ishlab chikarish;1.1;105.3 Mashina va uskunalar ta`mirlash va urnatish ;0.8;101.3 Boshqa tayyor buyumlarni ishlab chiqarish;0.3;100.3 Elektr, gaz, bug` bilan ta`minlash va havoni konditsiyalash;246.9;107.3 Suv bilan ta`minlash, kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig`ish va utilizatsiya qilish;63.3;176.5 Iste`mol tovarlari ishlab chiqarish;549.5;103.3 oziq-ovqat tovarlari;374.5;100.7 nooziq-ovqat tovarlari;175;109.3