[{"id":"1","G1":"Iqtisodiy faoliyatning alohida turlari bo`yicha sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi","G2":"4216","G3":"109.7"},{"id":"2","G1":"Tog`- kon sanoati va ochiq konlarniishlash","G2":"165.9","G3":"118.4"},{"id":"3","G1":"Neft va tabiiy gazni qazib olish","G2":"125.2","G3":"124.1"},{"id":"4","G1":"Tog`-kon sanoatining boshqa sohalari va yopiq usulda qazishga texnik yordam ko`rsatish","G2":"40.7","G3":"102.6"},{"id":"5","G1":"Qayta ishlash sanoati","G2":"3739.9","G3":"108.7"},{"id":"6","G1":"Oziq- ovqat mahsulotlari, ichimliklar va tamaki mahsulotlari ishlab chiqarish","G2":"454.6","G3":"102.8"},{"id":"7","G1":"To`qimachilik mahsulotlari, kiyimlar, teri va unga tegishli mahsulotlar ishlab chiqarish","G2":"394.7","G3":"114.5"},{"id":"8","G1":"Yog`och va po`kak buyumlar, pohol va to`qish uchun materiallardan buyumlar, qog`oz va qog`oz mahsulotlari, mebellar ishlab chiqarish","G2":"22.5","G3":"101.3"},{"id":"9","G1":"Yozilgan materiallarni nashr qilish va aks ettirish","G2":"0.7","G3":"110.2"},{"id":"10","G1":"Kimyo mahsulotlari, rezina va plastmassa buyumlar ishlab chiqarish","G2":"2753.7","G3":"109"},{"id":"11","G1":"Koks va neftni kayta ishlash maxsulotlari ishlab chikarish","G2":"6.9","G3":"101.6"},{"id":"12","G1":"Asosiy farmatsevtika mahsulotlari va preparatlari ishlab chiqarish","G2":"4.8","G3":"101.6"},{"id":"13","G1":"Boshqa nometall mineral mahsulotlar ishlab chiqarish","G2":"87.8","G3":"110.8"},{"id":"14","G1":"Metallurgiya sanoati","G2":"0.3","G3":"103.8"},{"id":"15","G1":"Mashina va uskunalardan tashkari tayyor metall buyumlar ishlab chiqarish","G2":"6.1","G3":"112.5"},{"id":"16","G1":"Elektr uskunalar ishlab chikarish","G2":"5.6","G3":"103.6"},{"id":"17","G1":"Boshka toifalarga kiritilmagan mashina va uskunalar ishlab chikarish","G2":"1.1","G3":"105.3"},{"id":"18","G1":"Mashina va uskunalar ta`mirlash va urnatish ","G2":"0.8","G3":"101.3"},{"id":"19","G1":"Boshqa tayyor buyumlarni ishlab chiqarish","G2":"0.3","G3":"100.3"},{"id":"20","G1":"Elektr, gaz, bug` bilan ta`minlash va havoni konditsiyalash","G2":"246.9","G3":"107.3"},{"id":"21","G1":"Suv bilan ta`minlash, kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig`ish va utilizatsiya qilish","G2":"63.3","G3":"176.5"},{"id":"22","G1":"Iste`mol tovarlari ishlab chiqarish","G2":"549.5","G3":"103.3"},{"id":"23","G1":"oziq-ovqat tovarlari","G2":"374.5","G3":"100.7"},{"id":"24","G1":"nooziq-ovqat tovarlari","G2":"175","G3":"109.3"}]